Nieuwtestamentisch Grieks

Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.
(Johannes 5:39)

Het doel van deze website is om het Nieuwtestamentisch Grieks (NT Grieks) toegankelijker te maken. De website richt zich zowel op mensen die geen of weinig kennis van het Grieks hebben als op hen die zich verder in het Grieks willen bekwamen. Momenteel biedt de site geen volledige grammatica en moet ze ook niet gezien worden als een complete cursus Nieuwtestamentisch Grieks. Wel is het een hulpmiddel bij het kennis maken met het Grieks en bij het bestuderen ervan.
Gelukkig bestaan er hele goede Bijbelvertalingen in veel talen. Eén van de voordelen van het lezen van het Nieuwe Testament in de grondtaal is dat men kennis kan nemen van bepaalde nuances en grondbetekenissen die niet (of moeilijk) weer te geven zijn in vertalingen.

Onder andere de volgende onderwerpen zijn op de website te vinden:

  • Overzicht van het ontstaan van het Nieuwtestamentisch Grieks
  • Het Griekse alfabet
  • De verbuigingen van zelfstandige naamwoorden
  • De vervoegingen van werkwoorden
  • Tips om het leren van het Grieks gemakkelijker te maken
  • Een lijst met grammaticale termen in het Nederlands, Latijn en Engels

Als hulpmiddel voor het leren van het NT Grieks alsook voor verdere verdieping in het ontstaan van het NT Grieks en van de Bijbel als geheel zijn er veel boeken te vinden. Een selectie hieruit staat onder het kopje ‘Boeken’.

Meer achtergrondinformatie over deze site kunt u vinden onder het desbetreffende kopje in het menu.
Het is de bedoeling om verder te werken aan de website en om meer materiaal toe te voegen. Vragen en suggesties zijn welkom!