Alfabet & leestekens

In de tabel hieronder staat het Griekse alfabet, zowel de kleine letters, de hoofdletters, het Nederlandse equivalent en de Griekse benaming. In het totaal gaat het om 24 letters.

NaamGrieks - hoofdlettersGrieks - kleine lettersNederlands
alfaΑαa
bêtaΒβb
gammaΓγg
deltaΔδd
epsilonΕεe
dzêtaΖζz
êtaΗηi
thêtaΘθth
jotaΙιi
kappaΚκk
lambdaΛλl
muΜμm
nuΝνn
xiΞξx
omikronΟοo
piΠπp
rhoΡρr
sigmaΣσs
tauΤτt
upsilonΥυy, i
fiΦφf
chiΧχch
psiΨψps
omegaΩωo

Tweeklanken

Het Grieks kent 7 tweeklanken, bestaande uit twee klinkers die als één klank uitgesproken moeten worden:
αι, ει, οι, αυ, ου, ευ, υι

Als de letters van een tweeklank afzonderlijk uitgesproken moeten worden, staat er een trema ( ̈ ) boven de tweede klinker van de tweeklink. Dit wordt ook wel diëresis of diaeresis genoemd, van het Griekse woord voor ‘breken’ of ‘in tweeën delen’.
Als voorbeeld: εϋ. Als de tweeklank ook een accent heeft dan ziet deze er als volgt uit: εΰ of εῢ

Harde en zachte ademtocht

Als een woord in het Grieks begint met een klinker of tweeklank wordt deze altijd vooraf gegaan door een ‘aanhalingsteken’. Er zijn twee soorten:
᾿ = Spiritus lenis (zachte ademtocht)
= Spiritus asper (harde ademtocht)
Een Spiritus lenis geeft aan dat er een zachte ‘h’ wordt uitgesproken. Deze is echter praktisch niet hoorbaar. De Spiritus asper geeft aan dat er een duidelijk hoorbare ‘h’ aan het begin van het woord wordt uitgesproken.

Ook woorden die met een ρ (rho) beginnen, hebben altijd een Spiritus asper: ῥ. Bij hoofdletters staat de spiritus ervóór: Ῥ.

Als een woord begint met één van de 7 tweeklanken, dan staat de spiritus op de tweede letter van de tweeklank.

Jota subscriptum

De jota subscriptum is een jota die alleen voorkomt na de lange klinkers α, η, ω. De jota subscriptum wordt echter niet achter deze klinkers geschreven, maar eronder. Dit ziet er als volgt uit: ᾳ ῃ ῳ. Soms worden dit ook ‘onechte’ tweeklanken genoemd.

Leestekens

Het Grieks kent voornamelijk twee leestekens die afwijken van het Nederlands. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

LeestekenNederlandsGrieksOpmerkingen
punt..als in het Nederlands
komma,,als in het Nederlands
dubbele punt:· of , of ὅτι het voegwoord ὅτι kan ook '(om)dat' betekenen
vraagteken?;deze kan verwarrend zijn

Accenten

Het Grieks kent 3 accenten die de (klem)toon bepalen:

Acutus = ά
Gravis = ὰ
Circumflexus = ᾶ