Basiswoordenschat en Personen NT

Zojuist heb ik een update gedaan in de lijst met Nederlandse woorden die direct herleidbaar zijn vanuit het Grieks (10 woorden toegevoegd). Deze tabel staat op de pagina “Basiswoordenschat“.
Verder zijn de volgende personen toegevoegd op pagina “Personen in het Nieuwe Testament“: Matthéüs, Nicodémus, Thomas, Filippus, Jozef, Jesse.

Abraham