Boeken

Hieronder vindt u een lijst met boeken die handig (sommige bijna onmisbaar) zijn met het bestuderen van het Nieuwtestamentisch Grieks. De vermelde gegevens zijn van de uitgave die ik zelf gebruik, het kan echter zijn dat er nieuwere of andere uitgaves zijn.

Lexicon NT Grieks
Dit Lexicon van Johan Murre is bijna onmisbaar voor de (zelf)studie van het Grieks. Alle woorden uit het Nieuwe Testament staan erin, inclusief alle voorkomende verbuigingen en vervoegingen. Naast de vertalingen die de Septuaginta geeft voor de Hebreeuwse woorden staat er een woordenlijst Grieks – Hebreeuws in.

AuteurJ. A. Murre
UitgeverSkandalon, Vught
TaalNederlands
Jaar van uitgave2009
Druktweede druk, februari 2010
ISBN978-90-76564-80-7

Leerboek Nieuwtestamentisch Grieks
Dit boek van Dr. R. Bijlsma behandeld de gehele grammatica, maar wel op een beknopte manier. Het boek kent een duidelijke structuur, korte hoofdstukken en oefenzinnen aan het eind van elk hoofdstuk. Ook heeft elk hoofdstuk een woordenlijst om te leren. Alle woorden die met een frequentie van 8 – 10 keer en vaker in het Nieuwe Testament voorkomen zijn in het boek verwerkt.

AuteurDr. R. Bijlsma
UitgeverJ. H. Kok, Kampen
TaalNederlands
Jaar van uitgavewordt niet vermeld
Druktweede herziene druk
ISBN90-242-0331-7

The Elements of New Testament Greek
Dit boek wordt als standaard werk gezien voor het leren van Grieks. Evenals Bijlsma geeft dit boek ook een compleet overzicht van de grammatica. Het boek is gebaseerd op eerder werk van H. P. V. Nunn. Er staat oefeningen en toetsen in het boek. Voor de antwoorden moet echter een apart boek aangeschaft worden.

AuteurJ. W. Wenham
Uitgeverthe Syndics of the Cambridge University Press, Londen
TaalEngels
Jaar van uitgave1970
Drukniet vermeld
ISBN521-06768-5

Het Griekse Nieuwe Testament
Het belangrijkste Boek voor het bestuderen van het Nieuwtestamentisch Grieks is uiteraard Het Griekse Nieuwe Testament. Deze uitgave bevat zowel het Nieuwe Testament in het Grieks als het Oude Testament in het Hebreeuws.

AuteurMeerdere
UitgeverThe Trinitarian Bible Society, Londen
TaalGrieks (Engels voor inleiding etc.)
Jaar van uitgave1998
Drukniet vermeld
ISBN978-1-86228-116-5

Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen
Over het algemeen wordt de Statenvertaling gezien als één van de meest betrouwbare Nederlandse vertalingen. Voor de studie van het NT Grieks kan het echter behulpzaam zijn om verschillende vertalingen te vergelijken. Dit boek biedt daarvoor een aanzet, met als handig kenmerk dat de vertalingen naast elkaar staan, zodat men snel kan vergelijken.

AuteurMeerdere
UitgeverJ. Brandt en zoon, Amsterdam
TaalNederlands
Jaar van uitgave1950
Drukniet vermeld
ISBNgeen ISBN

Wörterbuch zum Neuen Testament
Dit Duitse woordenboek biedt een verdiepingsslag met betrekking tot de herkomst van woorden en hun betekenis. Zo geeft Bauer bijvoorbeeld bij de meeste woorden aan bij welke (buitenbijbelse) klassieke schrijvers de woorden voorkomen en met welke betekenis. De vele afkortingen maken het lezen er niet gemakkelijker op. De ruimtebesparing die deze afkortingen opleveren komt echter wel ten goede aan de grote hoeveelheid informatie die in dit boek is opgenomen.

AuteurD. Dr. phil. h. c. Walter Bauer
UitgeverVerlag Alfred Töpelmann, Berlin
TaalDuits
Jaar van uitgave1963
DrukDurchgesehener Nachdruck der fünften, verbesserten und stark vermehrten Auflage
ISBNgeen ISBN

A list of the proper names occurring in the Old Testament with their interpretations
Dit boekje bevat alle namen uit het Oude Testament, inclusief hun betekenissen en verwantschappen met andere namen. Eigenlijk is het Nieuwe Testament niet te bestuderen zonder kennis van het Oude Testament en het Hebreeuws/Aramees. Veel Nieuwtestamentische namen, bijvoorbeeld, zijn terug te voeren op Oudtestamentische namen. Dit boekje is een goed hulpmiddel bij de bestudering van de namen. Hoewel alle namen in de grondtaal staan, is de handige index opgesteld in het Engels, hetgeen het zoeken vergemakkelijkt. Ook de uitspraak van de Hebreeuwse namen is weergegeven.

AuteurSimonis and Gesenius
UitgeverKingston Bible Trust, Lancing
TaalEngels
Jaar van uitgaveniet vermeld
Drukniet vermeld
ISBNgeen ISBN