Voornaamwoorden

Het NT Grieks kent 9 soorten voornaamwoorden. De eerste vier worden op deze pagina schematisch weergegeven. Deze 9 soorten voornaamwoorden zijn er:

  1. Persoonlijk voornaamwoord
  2. Wederkerend voornaamwoord
  3. Wederkerig voornaamwoord
  4. Bezittelijk voornaamwoord
  5. Vragend voornaamwoord
  6. Aanwijzend voornaamwoord
  7. Onbepaald voornaamwoord
  8. Betrekkelijk voornaamwoord
  9. Nadrukkelijk voornaamwoord


Persoonlijk en wederkerend voornaamwoord

Het overzicht hieronder geeft het persoonlijk voornaamwoord en het wederkerend voornaamwoord weer.


Wederkerig voornaamwoord

Het schema hieronder toont het overzicht van de wederkerige voornaamwoorden (afgeleid van ἄλλος). De uitgangen zijn gelijk aan die van de zelfstandige naamwoorden op -ος, -η, -ον, 

NaamvalManlijkVrouwelijkOnzijdigBetekenis
Genitivusἀλλήλωνἀλλήλωνἀλλήλωνvan elkaar
Dativusἀλλήλοιςἀλλήλαιςἀλλήλοιςaan/voor elkaar
Accusativusἀλλήλουςἀλλήλαςἀλλήλαelkaar


Bezittelijk voornaamwoord

Hieronder staan de bezittelijke voornaamwoorden. Belangrijk om op te merken is dat voor de derde persoon, zowel enkel- als meervoud, de genitivus van de persoonlijke voornaamwoorden wordt gebruikt (αὐτος).

Enkelvoud/MeervoudPersoonManlijkVrouwelijkOnzijdig
Enkelvoud1ἐμόςἐμήἐμόν
2σόςσήσόν
3αὐτοῦαὐτῆςαὐτοῦ
Meervoud1ἑμέτεροςἑμέτεραἑμέτερον
2ὑμέτεροςὑμέτεραὑμέτερον
3αὐτῶναὐτῶναὐτῶν