Privacybeleid

Algemeen

Het doel van deze website is om het Nieuwtestamentisch Grieks toegankelijker te maken. Daarbij is inhoud het belangrijkst. Advertenties passen hier niet bij. Ook kan aan dit doel voldaan worden door een redelijk eenvoudige opzet van de site. Eén en ander zorgt ervoor dat uw privacy goed gewaarborgd kan worden. Uw gegevens worden niet opgevraagd en/of ingevoerd, en ze worden dus ook niet opgeslagen en/of gedeeld met derden.
Het beleid is dan ook om zo weinig mogelijk gebruik te maken van cookies. Een aantal onderdelen van de site (meestal plugins) werkt echter niet zonder cookies. Deze cookies zijn bedoeld om de gebruikerservaring van bezoekers te optimaliseren. Ook zou het kunnen zijn dat er cookies worden geplaatst ten behoeve van bezoekstatistieken.
Hoewel er voor noodzakelijk cookies geen goedkeuring nodig is volgens de vigerende wetgeving, is het beleid voor deze site erop gericht om zo volledig mogelijk te voldoen aan de wetgeving, en om de bezoekers zo volledig mogelijk te informeren.

Automatische gegevensverzameling

Bij het bezoeken van de website worden er door het ‘bezoekende’ apparaat automatisch bepaalde technische gegevens verstuurd. Het gaat dan om gegevens zoals tijd en datum, browser die gebruikt wordt, hoeveelheid gegevens die gedownload zijn, verkort/geanonimiseerd IP-adres, etcetera. Deze gegevens worden op de server van het hostingbedrijf opgeslagen, en gebruikt voor bezoekersstatistieken.

Cookies van derden

Hoewel het beleid dus is om zo weinig mogelijk cookies te gebruiken, is niet altijd zichtbaar welke cookies op welk moment geplaatst worden. Dit gaat dan met name om cookies die geïntegreerd zitten in zogenaamde plugins, en die met een update van een dergelijke plugin automatisch op de website terechtkomen. Mocht u cookies tegenkomen waarvan u denkt dat deze niet stroken met de bedoelingen van de website, dan wordt u vriendelijk verzocht om dit te melden.

Contact

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@nt-grieks.nl.