Telwoorden

  • De volgende hoofdtelwoorden worden wel verbogen: 1, 2, 3, 4, alle honderdtallen vanaf 200, alle duizendtallen.
  • Alle rangtelwoorden worden verbogen
  • Telbijwoorden worden niet verbogen
1εἷς
2δύο
3τρεῖς
4τέσσαρες
5πέντε
6ἕξ
7ἑπτά
8ὀκτώ
9ἐννέα
10δέκα
11ἕνδεκα
12δώδεκα
13δεκατρεῖς
14δεκατέσσαρες
15δεκαπέντε
16δεκαέξ
17δεκαεπτά
18δεκαοκτώ
19δεκαεννέα
20εἴκοσι