Basiswoordenschat

Onderstaande tabel geeft een aantal basiswoorden in het Grieks weer. De lijst geeft een eerste aanzet voor het leren van veel voorkomende woorden. Het is bedoeling om deze lijst op termijn uit te breiden.

GrieksNederlands
ἀλλήλωνelkaar
ἄλλοςander
ἀγρος, ὁveld, akker
αὐτόςhij, zij, het, zelf
βλασφημία, ἡgodslastering
γράφη, ἡ(ge)schrift, Schrift
γῆ ἡaarde
δέκαtien
διδάσκαλος, ὁonderwijzer
δύοtwee
δύναμις, ἡkracht
ἔσχατοςlaatst(e)
θεός, ὁGod, god
κακόςslecht
λόγος, ὁwoord, Woord, boodschap
μέγαςgroot
μόνοςalleen, enkel
νόμος, ὁwet
χάρισμα, τόgift
παιδεία, ἡopvoeding, lering
παράnaast
πᾶςalle, elke
πρῶτοςeerst(e)
πρᾶγμα, τόdaad, feit
σοφία, ἡwijsheid
φίλος, ὁvriend
φωνήstem, geluid